Projeler

  • Doç. Dr. Ahmet Alper YONTAR, TÜBİTAK 3501, Bor Türevleri Katkılı Yakıtların Yanma Karakteristiklerinin ve Emisyon Oluşumlarının İncelenmesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Buğra SARPER,  TÜBİTAK 3501, Çoklu Çarpan Jetler ile Elektronik Soğutmada Akış ve Isı Transferinin Deneysel ve Sayısal İncelenmesi ve Geometrik Optimizasyon
  • Dr. Ögr. Üyesi Serdar COŞKUN,  TÜBİTAK 3501, Bağlantılı Sürüşte Enerji Yönetimi