Program Eğitim Amaçları

Mezunlarımız;
  • Makine mühendisliği alanındaki cihaz ve sistemlerin tasarımı, üretimi, işletilmesi ve geliştirilmesini gerçekleştirebilecek,
  • Alanında araştırma, geliştirme faaliyetlerinde bulunabilecek, gerçekleştirilen bölgesel, ulusal ve uluslararası projelerde görev alabilecek,
  • Yaşam boyu öğrenme anlayışı ile mesleki ve akademik kariyerlerinde gelişim gösterebilecek,
  • Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışabilecek ve liderlik görevi üstlenebilecek.
  • Alanındaki bilimsel ve teknolojik çalışmaları ileri taşıyarak toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacaklardır.