EN | TR

Araştırma Alanları

Konstrüksiyon, projelendirme sürecine ek olarak, yapım ve imalat yapımı anlamına gelir. Tasarımla birlikte imalat sürecini de kapsayan bir tasarım faaliyetidir.

Müşterinin gereksinimlerini karşılamak için ekonomik olarak bir makine veya yapı oluşturmak için hayal gücünün, bilimsel prensiplerin ve mühendislik tekniklerinin kullanılması olarak tanımlanır.

Malzeme, elektronik ve robotik/otomasyon konularını kapsayan, ileri kaynak teknolojilerinin ve kaynak sarf malzemelerinin geliştirilmesi ve bunların manuel ve robotik otomasyonlu uygulamalarda kullanılmasını sağlamak için çalışmalar yapmaktadır.

Yeni materyallerin tasarımı ve keşfi ile ilgilenen bilimler arası alan olarak tanımlanır.

Kompozit malzemeler, düşük yoğunluk ve yüksek mukavemet gibi özellikleri bir arada barındırması sebebiyle denizcilik, raylı sistemler, rüzgar enerjisi, uzay ve havacılık, savunma sanayi ve inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır.

Genel anlamda enerji veya güç üreten, ileten veya değiştiren makine sistemlerinin; motor, türbin, jeneratör, ısı pompası, elektrik makinası, tekstil makinası, takım tezgâhı, vinç, greyder gibi bileşenlerini içerir

Katı mekaniği, makine, uçak, gemi, inşaat mühendisliği uygulamalarında, mikro elektronik yapıların tasarımlarının yanı sıra, biyomekanik temelli problemlerin mühendislik çözümlerinde geniş uygulama alanı bulmaktadır.

Mobil ekipmanlarda yüksek yakıt yoğunluğunun yanında, yüksek güç-ağırlık oranı sağladığı için yaygın olarak araçların mobil tahrikinde ve taşınabilir makinelerde kullanılmaktadır.

Roket motorları ve onların jetlerini oluşturmak amacıyla, harici materyale ihtiyaç duymadıkları için füzeler gibi dünyasal kullanımlara ek olarak uzay araçları için de kullanılabilmektedir.

Biyodizel, hidrojen, biyo-kütle kaynakları, biyo-yakıtlar, bütanol, metanol, etanol gibi biyo-alkoller ve piller ve yakıt hücreleri şeklinde kimyasal olarak depolanan elektrik gibi alternatif yakıt kaynaklarını araştırır.

Enerji ve enerji dönüşümlerinin tüm yönlerini inceler. Otomobil motorları, uçaklar, roket ve jet motorları, uzay araçları, buhar türbinleri, gaz türbinleri, iklimlendirme sistemleri ve bilgisayarların tasarımları termodinamiğin uygulama alanları olarak sayılabilir.

Akışkan çalışmalarının, yüksek hızlı bilgisayarlarda programlar veya yazılım paketleri içeren nümerik simülasyonlar ile gerçekleşmesidir.

: Isıtma, soğutma, nemlendirme ve nem alma yapılarak iç mekanlardaki havanın ısı konforunun sağlanması işlemidir. Havalandırma sektörünün tüm dallarını kapsar. İklimlendirme uygulamalarını geniş olarak “konfor” ve “işlem (proses)” olarak ayırmışlardır. Konfor Uygulamaları dış havada veya iç ısı yüklerinde bir değişiklik olsa dahi iç mekanda insanlar tarafından tercih edilen ısıl konforu sağlamayı amaçlar. İşlem (Proses) uygulamaları bir prosesin, iç ısı, nem yükleri ve dış çevre şartlarından etkilenmeden, uygulanabilmesi için uygun bir çevre sağlanmasını amaçlar.

Turbo Makinaların amacı akışkan (sıvı ya da gaz) ile rotor arasında enerji geçişi yapmaktır.

Egzoz emisyonları azaltmak ve yakıt ekonomisini iyileştirmedeki zorlukları aşmak için, elektrikli araçlar potansiyel bir çözüm olarak görünmektedir. Ulaştırmada karbon salınımı azaltma ve en uygun araç performansını sağlamak için, elektrikli araçlar daha verimli ve sürdürülebilir bir ulaştırma için gelecek vadeden fırsatlar sunar.

Sistemlerin etkinlik katsayısını arttırma, enerji kayıplarını minimize etmek, minimum enerji ile maksimum iş yapmak için gerekli araştırma geliştirme ve modellemeleri içeren, optimum çözüm üretilmesine yönelik yapılan araştırma geliştirmeleri içeren bir bilimdir

Su, hava, deniz ve tüm motorlu sistemlerde ve sanavide kullanılan yakıtların yanmasıyla oluşan ve havaya yayılan emisyonların (CO, CO2, NOx, SOx, Su buharı , …vb.) yarattığı hava kirliliğini ve onu azaltmaya yönelik çözümleri araştıran, bir bilimdir.

Akışkanlar mekaniği, sıvılar ,gazlar ve bunların dışında da bazı diğer maddelerin fiziksel davranışlarını inceleyen, kara, hava ve uzay araçlarını, doğal ve meteorolojik olayları, boru hatları, su tünelleri, sıhhi tesisat, insan ve hayvan vücudu, açık kanal akışları, rüzgar türbinleri, hidrolik, enerji santrallerindeki Newtonien ve Nonnewtonien akışkanlar için ideal ve viskoz akışları deneysel, nümerik ve analitik olarak inceleyen bir bilim dalıdır.

Oyun teorisi, farklı bilim alanlarında çeşitli şekillerde uygulanmıştır. Ulaştırma sistemlerinde ise, araçların birbirleri ve çevrelerindeki etkileşimi hesaba katarak bir karar verme tekniği sunmaktadır. Otonom sürüş için trafikteki araç etkileşimlerini hesaba katarak, aynı durumda bile farklı otonom sürüş kararları almada oldukça yararlı bir optimizasyon yöntemidir.

Kurutma işlemi ile ürün içerisindeki nem içeriği azaltılarak zararlı enzimlerin ve mikroorganizmaların faaliyeti yavaşlar ya da durur. Böylece ürünün raf ömrü uzar, nem kaybı ile ağırlık azalır böylelikle depolanma, taşınma ve paketleme maliyetleri önemli derecede düşer. Kurutma işlemine kurutulacak ürünün özellikleri, istenen kuru ürün kalitesi, kurutucu cinsi, enerji kaynağı ve maliyet gibi birçok faktör etki eder. Bunlar içinde en önemli etken kurutma işleminin maliyeti ve dolayısıyla kurutmada kullanılacak enerji kaynağıdır. Dolayısıyla, kurutma işleminin maliyetini azaltmak için gereken ısının sağlanacağı enerji kaynağı önemlidir. Kurutma yöntemleri, ısı transferine göre göre kondüktif, konvektif ve radyant tip olarak sınıflandırılmaktadır

Kontrol edilemeyen ve istem dışı meydana gelen zincirleme yanma reaksiyonudur. Yanma, yanıcı madde, yanabilme aralığında oksijen miktarı ve tutuşma noktasına yetecek kadar ısının bir araya gelmesi ile gerçekleşir. Bu üç unsurdan birinin ortadan kaldırılması ile yangına müdahale ve söndürme çalışmaları yapılmaktadır. Açık alan ve kapalı alan yangınlarına göre söndürme usullerinde farklılık vardır. Öncelikle yangın çıkmaması için gerekli tüm önlemler alınmalıdır. Bu önlemler, aktif ve pasif yangın güvenlik önlemleri olmak üzere iki grupta incelenir.

Yüksek güçlü bilgisayarlardan evsel cihazlara, taşıt teknolojilerinden savunma sanayisine kadar pek çok alanda kullanılan elektronik ekipmanların üzerlerinden elektrik akımının geçmesiyle oluşan ısının soğutulması çalışmalarını kapsar.

Isı aktarımı, sıcaklıkları farklı iki veya daha fazla nesne arasında iletim, taşınım ya da ışınım yoluyla veya bu yolların birbiri ile olan birleşimleri yoluyla gerçekleşen enerji aktarımının incelenmesidir.

Batarya ısıl yönetim sistemleri ,bataryanın güvenlik sistemidir ve (gerilim, akım & sıcaklık gibi) batarya koşullarını güvenli limitlerde tutmaktan sorumludur.

Isı değiştiricileri endüstride çok farklı amaçlar için kullanılmakta olan, farklı sıcaklıklara sahip iki veya daha fazla akışkanın genellikle birbirine temas etmeden veya karışarak aralarında ısı geçişinin sağlandığı cihazlardır.

Bir enerji formunun başka bir enerji formunda veya aynı formda daha sonra tekrar kullanılmak üzere saklanmasına enerji depolama denir. Enerji depolama sistemleri, mekanik, termal, elektrokimyasal, elektromanyetik, kimyasal, fosil yakıtlarla ve biyolojik depolama sistemlerinin hepsidir.

Güneş enerji teknolojisi, güneş ışığının ısıya ya da elektriğe dönüştürülmesi için kullanılan temiz enerji uygulamalarından birisidir. Özellikle sıfır emisyonlu binalar, Rankine/Organik Rankine çevrimleri, damıtma sistemleri vb. birçok farklı uygulamada güneş enerji teknolojilerinden faydalanılmaktadır.

Aerodinamik, katı cisimlerin etrafından geçen hava akşı ile olan etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. Bu etkileşim neticesinde katı cisimler üzerinde oluşan kuvvetlerin bilinmesi havacılığın tarihsel gelişim sürecinde uçuşun temel ilkelerinin açıklanabilmesi imkanını sağlamıştır. Zamanla havacılığın ilerlemesi ve hava araçlarının görev tanımlarının çeşitlenmesi neticesinde aerodinamik zengin bir araştırma alanı haline gelmiştir. Hava araçlarının manevra kabiliyeti, menzili ve yakıt tüketimi aerodinamik alanında gerçekleştirilen araştırmalar ile iyileştirilmektedir. Ayrıca, rüzgar türbinleri, otomobiller, yüksek yapılar gibi hava akımının yarattığı kuvvetlerin önem arz ettiği birçok uygulama bu bilim dalının araştırma sahasına girmektedir. Havanın akış koşullarına göre sıkıştırılabilir veya sıkıştırılamaz bir akışkan olarak davranması nedeniyle aerodinamik, hidrodinamik ve gaz dinamiği alanları ile ilişkili bir bilim dalıdır.