Bölüm Kurulu

Prof. Dr. UĞUR EŞME
Prof. Dr. Uğur EŞME
Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı
Mekanik Anabilim Dalı Başkanı
 


Prof. Dr. MUSTAFA KEMAL KÜLEKCİ
Prof. Dr. Mustafa Kemal KÜLEKÇİ
Konstrüksiyon ve İmalat
Anabilim Dalı Başkanı
 
Doç. Dr. AHMET ALPER YONTAR
Doç. Dr. Ahmet Alper YONTAR
Otomotiv Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi KAMİL NEYFEL ÇERÇİ
Dr. Öğretim Üyesi
Kamil Neyfel ÇERÇİ
Enerji Anabilim Dalı Başkanı

 

 
Dr. Öğr. Üyesi MEHMET TAHİR ERDİNÇ
Dr. Öğretim Üyesi
Mehmet Tahir ERDİNÇ
Termodinamik Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi SERDAR COŞKUN
Dr. Öğretim Üyesi
Serdar ÇOŞKUN
Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı Başkanı