Tebrik

16 Haziran 2021 Çarşamba

Dr. Ögretim Üyesi Serdar COŞKUN’un yürütücüsü olduğu, uluslararası iş birliği ile gerçekleştirilecek ‘’Bağlantılı Sürüşte Enerji Yönetimi’’ isimli projesi; TÜBITAK Elektrik, Elektronik ve Enformatik Araştırma Destek Grubu tarafından 3501 Kariyer Geliştirme Destek Programı kapsamında desteklenmesi uygun görülmüştür. Projenin amacı; etkinleştirilmiş araç iletişim ağlarıyla bağlantılı bir trafik senaryosunda, trafik bilgilerini ve çevredeki araçların davranışlarını göz önünde bulundurarak, hibrit elektrikli araçların gerçek zamanlı otonom enerji yönetim algoritmalarını tasarlamaktır. Proje kapsamında elde edilecek çıktılar ile ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda, otomotiv, yenilikçi ve yerli üretim, ulaştırma ve şehircilik gibi alanlara katkı sunulması hedeflenmektedir. Öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.