Tebrik

24 Mayıs 2021 Pazartesi

Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Buğra SARPER ve araştırmacıları Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Tahir ERDİNÇ ve Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÜSTÜN olan “Çoklu Çarpan Jetler ile Elektronik Soğutmada Akış ve Isı Transferinin Deneysel ve Sayısal İncelenmesi ve Geometrik Optimizasyon” isimli proje; TÜBİTAK tarafından 3501 Kariyer Geliştirme Destek Programı kapsamında desteklenmesi uygun görülmüştür. Projenin amacı, elektronik bileşenlerin çarpan jetler ile soğutulmasında çapraz akışın soğutma performansı üzerindeki negatif etkisini en aza indirmek amacıyla yeni bir tasarım gerçekleştirmek ve gerçekleştirilen yeni tasarıma ait optimum parametreleri belirlemektir. Proje kapsamında elde edilecek çıktılar ile ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda, yüksek teknolojiye sahip elektronik cihaz ve sistemlerin tasarım ve üretim süreçlerine doğrudan katkı sunulması hedeflenmektedir. Öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.