TEBRİK

03 Aralık 2020 Perşembe

Bölümümüz öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alper YONTAR’ın “Bor Türevleri Katkılı Yakıtların Yanma Karakteristiklerinin ve Emisyon Oluşumlarının İncelenmesi” isimli projesi; TÜBİTAK tarafından 3501 Kariyer Geliştirme Destek Programı kapsamında desteklenmesi uygun görülmüştür. Ülkemiz adına stratejik bir element olan bor ile bor türevleri üzerine gerçekleştirilecek proje kapsamında; yanma karakteristikleri (alev oluşumu, alev ilerleyişi, alev stabilizasyonu, alev kopması, alev sönme sınırları, vs.), ısı salınımı, sıcaklık etkisi ve emisyon oluşumları görüntüleme ve görüntü işleme yöntemleriyle detaylı olarak incelenecektir. Hocamızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.